Garantier

Vägledande text garantier: Badhjälpen AB.

1 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.

1 års garanti på jetmunstycken.

1 års garanti på elektriska komponenter.

Garantin gäller inte Normala förslitnings detaljer som tillexempel filter, lock, trapp, locklyft, UV-lampa, tätningar, packningar, lampor och säkringar.

nackkuddar, lampor, tätningar och kullager/packningar i pumparna.

Garantin gäller ej vid handhavandefel, t.ex vid felaktig användning av kemikalier (dina egna eller spabadsleverantörens).

Garantin gäller ej om spabadet tömts på vatten, står strömlöst under en längre tid eller flyttas över landsgränser. Garantin är ej överförbar vid vidareförsäljning av fastighet.

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av Badhjälpen AB och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej t ex. om badet är nedsänkt i trallen.
I detta fall åligger det kund att demontera trall.
Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil eller demontering, resor etc. ingår ej.
Garantin omfattar inte skador som orsakats av yttre omständigheter, ex åsknedslag, köld, fukt, vind, snö eller egna modifieringar och felaktig elanslutning. Inkoppling skall ske utföras av behörig fackman vilket även skall kunna styrkas i efterhand. 

Badhjälpen AB står heller inte för extra kostnader för inbyggda produkter, specialtransporter och kranlyft. Garantin omfattar fabriksrelaterade fel som är fabriksrelaterade och som inte går att härleda till yttre påverkan och misskötsel. 

Badhjälpen AB äger alla delar som bytt i kundens spabad till fakturan är betald, Badhjälpen AB har rätt att hämta och plocka ur delarna om fakturan ej skulle betalas.

Badhjälpen förbehåller sig rätten till debitering för resor och reparationer som inte kan härledas till garantifel.